مقالات

شیر آتشنشانی

آتش سوزی یکی از رخدادهای شایع درون ساختمان‌ها و واحدهای صنعتی است، حادثه‌ای که اگر رخ دهد معمولا خسارات زیادی هم از نظر مالی و هم جانی به بار می‌آورد. شیر فلکه آتش نشانی یکی از وسیله های مهم در تجهیزات آتش نشانی به شمار می آید. شیر فلکه های آتش نشانی بسیار پرکاربرد و با اهمیت است.

شیر فلکه آتش نشانی چیست؟

شیر فلکه آتش نشانی شیری است که در مناطق مختلف برای تامین آب جهت مواقع حریق، شستشوی خیابان و آبدهی باغچه ها استفاده می کنند. جنس شیرآلات آتش نشانی معمولا از آلیاژ برنج که ترکیب مس و روی است می باشد و به همین دلیل از طول عمر بالایی برخوردار است.دو نوع شیر فلکه آتش نشانی داریم زاویه دار و ایستاده که در جوار مدارس و خیابان ها و دیگر امکان عمومی مشاهده کرده اید. شیر زاویه دار در جعبه یا باکس آتش نشانی استفاده می شود و در کل جهت نصب در تابلوی آتش نشانی استفاده می شود. شیر فلکه آتش نشانی نقش مهمی در کنترل آب ورودی به داخل مجموعه ی اطفاء حریق بازی می کند. در بین مجموعه ی اطفاء حریق اجزاء مختلفی وجود دارد که همانطور که گفته شد باید براساس نیاز و کاربرد خود انتخاب مناسبی داشته باشید.با توجه به کاربرد ایمنی شیرآلات آتش نشانی در سازه مسکونی و اداری و مورد نیاز بودن این تجهیزات، تولید کنندگان متعددی مبادرت به تولید انواع شیر الات آتش نشانی نموده اند تا بتوانند پاسخگوی این بخش از نیاز صنعت باشد. تجربیات عملی نشان داده یک دستگاه شیر آتش نشانی در شهر یا مناطق صنعتی خطرآفرین می‌تواند عملکردی بهتر از خودروی آتش نشانی داشته باشد.این در حالی است که هزینه خرید و نصب شیر در مقایسه با هزینه‌هایی که برای خرید و نگهداری خودرو انجام می شود، بسیار اندک است. علاوه بر این، شیر آتش نشانی سوای بازدیدهای منظم برای اطمینان از سالم و بی نقص بودن آن چندان نیاز به مراقبت دائمی ندارد. بنابراین با توجه به این مزایا گفته شده برای شیر آتش نشانی، این وسیله کوچک اما با کارایی بالا برای جامعه آتش نشانان کشور و همچنین برای تاسیسات و مکان های صنعتی پر اهمیت است.

شیر فلکه آتش نشانی

خرید شیر فلکه آتش نشانی

نکاتی که باید برای خرید شیر فلکه آتش نشانی به آن توجه داشته باشیم عبارتند از :

 • جنس
 • کاربرد
 • سایز و اندازه

استاندارد شیر فلکه آتش نشانی

ﮐﻠﯿﻪ ﺷﯿﺮهای ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮ فلکه ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد.ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ, ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻠﻨﺞ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ میﺷﻮﺩ و ﯾﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎﻥ و ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩﺍی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ میﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﯿـﺮ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﯿﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ بلوک بتنی ﺑﺮﺍی ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍی ﺯﯾﺮﺳﺎﺯی ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ درشت دانه ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺯﻫﮑﺸﯽ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺩﺳﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ می گیرد . ﺭﻧﮓﺁﻣﯿﺰی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ رنگ های ﺯﺭﺩ، ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ و ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭوﺯ و ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﯾت و مشاهده ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺴﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ و ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﺧﻂ لوله ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ وﺭوﺩی ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع شیر فلکه آتش نشانی

ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ زیر تقسیم میشوند

 • ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ
 • ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺮ
 • ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ

۱.ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ

شیر آتش نشانی نوع ایستاده به دستگاهی اطلاق می گردد که در شهر و محوطه های صنعتی و اماکن مورد نیاز بر روی شبکه های آبرسانی شهری و اضطراری تحت فشار نصب می شود . این شیر دارای حداقل یک دهانه گیرنده و سه دهانه دهنده آب در اندازه های مختلف بوده و دهانه های دهنده مجهز به درپوش زنجیردار و شیر نیز دارای مکانیزم تخلیه خودکار برای جلوگیری از یخ زدگی و یا خوردگی و زنگ زدگی بوده و همچنین مجهز به یک فلنج ضربه گیر ایمنی می باشد. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ شلنگ آتش نشانی ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ۷ سانتی و ۸ سانتی و ۱۰ سانتی متر ﺁﻥ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩی ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ بعد ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺷﯿﺮﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

۲.ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺮ

ﺷﯿﺮ آتش نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ترﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶ نشانی ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺸﮏ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ یخ زدگی ﺁﺏ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩف وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ (DN100) ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۳.ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ و ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ مخصوص ﺧﻮﺩ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺩﺍﺭﺍی ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻠﻨﮓ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ شلنگ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ . ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻧﻮﻉ ﻓﻠﻨﺠﯽ ( DN80 ) ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ویژگی های شیر فلکه آتش نشانی

 • با استفاده از آنها میتوان آتش در ساختمانها ،راه پله ها ،فروشگاه ها،پارکینگ ساختمانی و… را خاموش کرد.
 • استفاده از آنها در مکانهایی که انتظار می رود جریان سیال را به طور کامل باز یا بسته شود.
 • همه ی ساخت و ساز هایی که انجام می شود باید شرکت آتش نشانی آن را تایید کند.
 • همه ی آن ها موظف به نصب جعبه فایرباکس آتش نشانی در محل ساختمان خود می باشند.
 • همچنین سر پایین این شیر های آتش نشانی به لوله آب وصل می شود.
 • بدنه شیر فلکه های آتش نشانی معمولا از برنج می باشد.

کابرد شیر فلکه آتش نشانی

معمولا مصارف این ابزار برای :

 •  برداشت آب در زمان حریق
 • شست‌شوی خیابان‌ها
 •  آب‌دهی به باغچه‌های و محوطه‌های سبز
 • با استفاده از آنها میتوان آتش در ساختمانها ،راه پله ها ،فروشگاه ها،پارکینگ ساختمانی و… را خاموش کرد.

نوشته های مرتبط

1 نظر در “شیر آتشنشانی

 1. م گفت:

  باسلام وخسته نباشید.بنده حدود ۱۸سال توزمینه تجهیزات آتشنشانی وشیرهای صنعتی آلیاژی و اتصالات آدابتورها کوپلینگهابه عنوان تراشکار حرفه ای ازجمله کارهای فیکسچرسازی وابزارسازی تعمیرات ماشین آلات .قالبسازی ریزه.تخصص دارم بنده تویکی از شرکتهای نامدارتولیدکننده سرپرست سالن ماشینکاری بودم.درصورت نیاز به همکاری بنده خوشحال میشم تجربیاتمودرپیشرفت کارتون استفاده کنم باتشکرفراوان،
  م.ز. شماره تماس ۰۹۳۰۳۶۷۷۱۷۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *