شیر صافی چدنی T شکل

شیر صافی T برای از بین بردن پسماندهای ناخواسته سیستم لوله‌کشی نصب می‌شود. این شیر صافی (Strainer valve) در مقایسه با شیر صافی Y در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود که پسماندها زیاد بوده و نیاز به جمع‌آوری ذرات جامد می‌باشد.
شیر استرینر T در سیستم‌هایی استفاده می‌شود که پسماندهای ناخواسته نیاز به فیلتراسیون قوی دارند. پالایش جریان خط لوله از طریق یک صفحه سوراخ یا مشبک که داخل استرینر ولو وجود دارد انجام می‌شود. به طور کلی، سایز صفحه باید کمی کوچکتر از کوچکترین ذرات پس‌ماندها باشد که بتواند آن‌ها را مهار کند. اگر سوراخ‌های سبد کوچکتر از حد معمول باشند، آنگاه سبد شیر نیاز به تمیزکاری زیادی خواهد داشت. همچنین اگر سوراخ‌ها بزرگتر از حد معمول باشند، پس‌ماندهای ناخواسته دوباره وارد سیستم لوله‌کشی می‌شوند و به تجهیزات پایین دست آسیب وارد می‌کنند.
سایز درست شیر صافی T با توجه به مورد کاربری آن مشخص می‌گردد نه با توجه به سایز خط لوله.

توجه: حتماً در زمان سفارش، نوع کاربرد و درجه حرارت کارکرد را مشخص نمایید.