شیر خودکار سوپاپی زاویه ای (۹۰ درجه)

نحوه عملکرد:

• برای نصب در حالتی که محور ورودی با محور خروجی بدنه زاویه ۹۰ درجه دارد
• فشار کار ۱۰ و ۱۶ اتمسفر
• فشار تست ۵/ ۱ برابر فشار اسمی
• رنگ پودری الکترواستاتیک
• حداکثر حرارت مجاز ۱۸۰ درجه سانتیگراد
• ابعاد فلنچ ها طبق استاندارد DIN 2501

مشخصات:

• بدنه و درپوش چدن GGG40 داکتیل
• پیچ ها طبق استاندارد STEEL DIN 931
• واشر درپوش از جنس نسوز یا گلین گریت
• سیت یا نشیمنگاه آب بندی جنس فولاد زنگ نزن SS 304
• توپی جنس فولاد زنگ نزن SS 304
• سوراخ کاری فلنچ ها طبق استاندارد DIN 2501
• پوشش رنگ کاملًا فراگیر به روش الکترواستاتیک DIN 30677
• استاندارد تست بر اساس DIN 5208 یا ISIRI 3644 ایران

توجه: حتماً در زمان سفارش، نوع کاربرد و درجه حرارت کارکرد را مشخص نمایید.

تست هیدرواستاتیک مطابق استاندارد ISO 5208 یا ISIRI 3644: