شیر آتش نشانی

نوع مصرف:

• آب

مشخصات فنی و طراحی مدل:

• ابعاد فلنج مطابق با استاندارد ۲- EN 1092
• چدن مطابق با استاندارد DIN 1691
• چدن خاکستری مطابق با استاندارد DIN 1691
• تست بازرسی نهایی مطابق بااستاندارد EN 12266

محافظت در برابر زنگ زدگی:

• پوشش داخلی و بیرونی شیرها رنگ اپوکسی پودری نوع الکترواستاتیک

محدوده کاربرد:

• حدا کثر دمای برای آب ۷۰ درجه سانتیگراد
• توزیع و تقسیم آب، سیستم ضد حریق
• اطفاء حریق (نوع A و B)
• برداشت آب و آبیاری فضاهای سبز (نوع B)

توجه: حتماً در زمان سفارش، نوع کاربرد و درجه حرارت کارکرد را مشخص نمایید.