شناور (فلوترم)

فلوتر یک رله الکترونیکی بوده که از این دستگاه برای کنترل سطح مایعاتی که رسانای برق باشند بکار می‌رود. مایعاتی از قبیل: آب، فاضلاب، محلول‌های قلیایی و یا اسیدی و یا هر مایعی که در آن آب وجود داشته باشد.

کاربرد فلوتر:

۱- کنترل پمپ‌ها
۲- حفاظت پمپ‌های آب در برابر کارکردن بدون آب
۳- جلوگیری از پر شدن بیش از حد و سرریز شدن مخازن
۴- پرکردن اتوماتیک مخازن
۵- تشخیص قابلیت هدایت مایعات